Regulamin sklepu sklep.blog-ppoz.pl

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.sklep.blog-ppoz.pl zwanym dalej Sklepem jest firma:

blog-ppoz.pl
Dzieci Warszawy 15C/15
02-495 Warszawa
NIP: 5361816889
REGON: 367962631

 1. Realizacja sprzedaży w Sklepie odbywa się według niniejszego regulaminu.
 2. Zamówienia mogą składać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i podmioty gospodarcze zwani dalej Klientem.

Składanie zamówień

 1. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez Sklep.
 2. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez formularz wypełniany na stronach Sklepu.
 3. Obsługa zamówień następuje w dni robocze w godzinach 8:00-16:00.
 4. Ceny produktów wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT. Podano także ceny produktów netto, bez podatku VAT.
 5. Klient ponosi koszty dostawy wysyłki w zależności od wagi przesyłki. W opisie każdego produktu podano wagę służącą do przyporządkowania kosztów wysyłki (waga określona w zakładce “dodatkowe informacje”) . Koszt przesyłki kurierskiej dla zamówień o łącznej masie do 4 kg włącznie wynosi 15,99 zł brutto. Koszt przesyłki kurierskiej dla zamówień o łącznej masie powyżej 4 kg wynosi 18,45 zł brutto. Koszt wysyłki do Paczkomatu to 12,99 brutto. Przesyłka jest bezpłatna do zamówienia o wartości powyżej 300 zł brutto, bez względu na masę zamówienia.
 6. Dokument sprzedaży wysyłany jest elektronicznie na adres mailowy podany przy składaniu zamówienia.
 7. Płatności można dokonywać w następujący sposób:
 • przelewem bankowym – nr rachunku: 89 1050 1012 1000 0091 2047 5703 (w tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia),
 • przelewem internetowym za pośrednictwem systemu Przelewy24.

Realizacja zamówień

 1. Paczki dostarczane są pod wskazany przez Klienta adres firmą kurierską DPD lub do wybranego Paczkomatu Inpost do dwóch dni roboczych od daty wysyłki towaru. Dopuszczalna jest wysyłka produktów z zamówienia z różnych magazynów – tj. więcej niż jedną przesyłką, przy czym Klient ponosi koszty wysyłki wg cennika, bez dodatkowych opłat.
 2. Realizację zamówienia rozpoczynamy:
 • po stwierdzeniu wpłaty na konto wartości złożonego zamówienia wraz z kosztem przesyłki,
 • po odnotowaniu wpłaty w systemie Przelewy24

– w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych.

 1. Prosimy o sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera na okoliczność kompletności i nienaruszalności opakowań. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem lub stwierdzeniu uszkodzenia opakowania prosimy sporządzić protokół uszkodzenia przesyłki. Prosimy niezwłocznie powiadomić nas o tym wiadomością telefoniczną lub przez e-mail. Reklamacja będzie przez Sklep niezwłocznie rozpatrzona.

Reklamacje

 1. Reklamacje należy zgłaszać mailowo: sklep@blog-ppoz.pl (z dopiskiem „reklamacja”).
 1. W przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki prosimy o spisanie z kurierem protokołu szkody na tę okoliczność.
 2. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi do 14 dni roboczych.

Odstąpienie od umowy

 1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego sklep.blog-ppoz.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru bez podania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany poniżej.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres siedziby firmy listownie: blog-ppoz.pl, ul. Dzieci Warszawy 15C/15, 02-495 Warszawa.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres firmy: blog-ppoz.pl, ul. Dzieci Warszawy 15C/15, 02-495 Warszawa.
 5. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru ponosi konsument.

Postanowienia końcowe

 1. Sklep za zgodą podczas składania zamówienia/rejestracji może wysyłać Klientowi wiadomości e-mail na adres podany przy rejestracji, zawierające informacje handlowe lub oferty. Klient ma prawo odmówić przyjmowania takich wiadomości w dowolnym momencie.
 2. Dane Klientów są przechowywane przez Sklep zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych i są wykorzystywane wyłącznie w związku z działalnością Sklepu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 4. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane są przez właściwy sąd powszechny.
 5. Informacje umieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego (art. 66 Kodeksu cywilnego), a są jedynie zaproszeniem do składania ofert (zawarcia umowy) w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
Close Menu
×
×

Koszyk

[contact-form-7 id=”298″ title=”Contact form”]