Zwroty i reklamacje

REKLAMACJE

  1. Reklamacje należy zgłaszać mailowo: sklep@blog-ppoz.pl (z dopiskiem „reklamacja”).
  1. W przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki prosimy o spisanie z kurierem protokołu szkody na tę okoliczność.
  2. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi do 14 dni roboczych.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego sklep.blog-ppoz.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru bez podania przyczyny.
  2. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany poniżej.
  3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres siedziby firmy listownie: blog-ppoz.pl, ul. Dzieci Warszawy 15C/15, 02-495 Warszawa.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres firmy: blog-ppoz.pl, ul. Dzieci Warszawy 15C/15, 02-495 Warszawa.
  5. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru ponosi konsument.
Close Menu
×
×

Koszyk

[contact-form-7 id=”298″ title=”Contact form”]